IZVIRNO IN PODJETNO ZA BOLJŠI JUTRI

Operacija se osredotoča na krepitev podjetniških in s podjetništvom povezanih kompetenc ter spodbujanje socialnega podjetništva na Notranjskem. Do vodilnega partnerja je prišla pobuda in prošnja iz strani mladih, med njimi tudi invalida, za oblikovanje podpornega okolja za razvoj podjetniških idej na področju socialnega podjetništva. Ugotovitev mladih je bila, da je podjetji v lokalnem okolju, ki bi pristopila kot mentorska podjetja pri razvoju novih poslovnih idej, premalo. S tem namenom smo pripravili operacijo, ki bo omogočila mladim mentorstvo izkušenih podjetnikov pri razvoju poslovne ideje, raziskave trga, vzpostavitev okolja za izvajanje storitev, promociji in predstavitvi poslovnih idej ter vzpostavitev trajnostnega sodelovanja. Končni cilj je ustvarjanje pogojev za razvoj novih delovnih mest, predvsem težje zaposljivim in invalidnim osebam. Vzpostavitev trajnostnih mrež sodelovanja in podpore ter prenosa dobrih praks.

Aktivnosti:

VODENJE IN KOORDINACIJA
PROMOCIJA OPERACIJE
UREDITEV DOSTOPNEGA URBANEGA VRTA
IZVEDBA USPOSAPLJANJ ZA KREPITEV PODJETNIŠKIH IN S PODJETNIŠTVOM POVEZANIH KOMPETENC TER SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
RAZVOJ, TESTIRANJE IN PROMOCIJA NOVIH STORITEV IN PRODUKTOV SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

Partnerji operacije:

Zavod za družbene inovacije Fractals
Smart zone d.o.o.
Zavod Oron

Trajanje operacije: 1.3.2022 – 28.2.2023

Skupna vrednost operacije: 57.945,66 EUR;

Znesek sofinanciranja ESRR: 39.756,58 EUR

www.eu-skladi.si